vodarska dela header

Vodarska dela

Kot dolgoletni podizvajalec družbe VGP Novo mesto in družbe Hidrotehnik smo specializirani za področje urejanje voda.

Izvajamo naslednja dela iz te panoge:

 • izdelava in sanacija jezov,
 • izdelava pregrad in pragov,
 • ureditev brežin in struge hudournikov,
 • čiščenje obvodne zarasti,
 • čiščenje nanosov hudournikov,
 • vsa ostala dela na področju vodarstva.

 • vodarska_dela_01
 • vodarska_dela_02
 • vodarska_dela_03
 • vodarska_dela_04
 • vodarska_dela_05
 • vodarska_dela_06
 • vodarska_dela_07
 • vodarska_dela_09
 • vodarska_dela_10
 • vodarska_dela_11
 • vodarska_dela_13
 • vodarska_dela_14
 • vodarska_dela_15
 • vodarska_dela_16
 • vodarska_dela_17
 • vodarska_dela_18
 • vodarska_dela_19

noga stroji1