Reference

Večji projekti:

 • rušitvena in zemeljska dela na objektu LAKIRNICE REVOZ
 • rušitvena in zemeljska dela na objektu PRESERNICE REVOZ
 • zemeljska dela na objektu trgovine HOFER Žabja vas, Novo mesto
 • zemeljska dela na objektu HOFER Črnomelj
 • zemeljska dela na projektu OBVOZNICA ČRNOMELJ 2. ETAPA
 • zemeljska dela  na objektu BALNEA Dolenjske Toplice
 • zemeljska dela na objektu HOTEL KRKA Dolenjske Toplice
 • zemeljska dela na objektu parkirni prostori KRKA, d.d., tovarna zdravil
 • izgradnja ceste BREZOVICA - KOPRIVNIK
 • izgradnja ceste SINJI VRH - ŠPEHARJI
 • izgradnja vodohrama in vodovoda Sinji Vrh - Špeharji - Draga
 • čiščenje pregrade Jagnjenica
 • izgradnja državne ceste Novo mesto - Metlika (Gotna vas)
 • izgradnja kalov, jezer (Hrast, Perudina) - projekt Wetman

Manjši projekti:

 • izgradnja kanalizacije Podklanec
 • zemeljska dela na objektu vrtec Čardak
 • izgradnja obračališča za avtobus pri OŠ Dragatuš
 • izgradnja ceste Nova Lipa - Drežnik
 • zemeljska in rušitvena dela na objektu vrtec Metlika
 • izgradnja ceste Damelj - Kot
 • reference_01
 • reference_02
 • reference_03
 • reference_04
 • reference_05
 • reference_06
 • reference_07
 • reference_08
 • reference_09
 • reference_10
 • reference_11
 • reference_12
 • reference_13
 • reference_14

noga stroji1