nizke gradnje header 2

Gradbena dela

Naše podjetje izvaja vse vrste gradbenih del. Pred pričetkom del vam svetujemo, pomagamo pri izbiri materialov, pomagamo pri pridobitvi soglasij ter vam poiščemo cenovno in časovno najugodnejše rešitve.

 • gradnja cest (izkopi, nasipi, planiranje)
 • gradnja kanalizacije, vodovoda
 • gradnja objektov
 • dobava in vgradnja asfalta in betona
 • izgradnja dvorišč (asfaltiranje, polaganje robnikov, tlakovcev, ...)
 • izgradnja gozdnih vlak in cest
 • izgradnja parkirišč, ...
 • izgradnja kamnitih zložb in opornih zidov
 • urejanje kmetijskih zemljišč - agromelioracija
 • postavitev čistilnih naprav, greznic in deževnic
 • vse vrste izkopov in nasipov
 • asfaltiranje
 • regolanje vinogradov
 • čiščenje zaraslih površin (mulčanje, košnja, ...)
 • odvozi in navozi
 • frezanje kamnine
 • drobljenje materiala
 • dobava raznega gradbenega materiala

 

 • gradbena_dela_001
 • gradbena_dela_002
 • gradbena_dela_003
 • gradbena_dela_01
 • gradbena_dela_02
 • gradbena_dela_03
 • gradbena_dela_04
 • gradbena_dela_05
 • gradbena_dela_06
 • gradbena_dela_07
 • gradbena_dela_08
 • gradbena_dela_09
 • gradbena_dela_10
 • gradbena_dela_11
 • gradbena_dela_12
 • gradbena_dela_13
 • gradbena_dela_14
 • gradbena_dela_15
 • gradbena_dela_16
 • gradbena_dela_17
 • gradbena_dela_18
 • gradbena_dela_19
 • gradbena_dela_20
 • gradbena_dela_21
 • gradbena_dela_22
 • gradbena_dela_23
 • gradbena_dela_24
 • gradbena_dela_25
 • gradbena_dela_26
 • gradbena_dela_27
 • gradbena_dela_28
 • gradbena_dela_29
 • gradbena_dela_30
 • gradbena_dela_31
 • gradbena_dela_32
 • gradbena_dela_33
 • gradbena_dela_34
 • gradbena_dela_35
 • gradbena_dela_36
 • gradbena_dela_37
 • gradbena_dela_38
 • gradbena_dela_39
 • gradbena_dela_40
 • gradbena_dela_41
 • gradbena_dela_42
 • gradbena_dela_43
 • gradbena_dela_44
 • gradbena_dela_45
 • gradbena_dela_46
 • gradbena_dela_47
 • gradbena_dela_48
 • gradbena_dela_49
 • gradbena_dela_50
 • gradbena_dela_51
 • gradbena_dela_52
 • gradbena_dela_53
 • gradbena_dela_54
 • gradbena_dela_55
 • gradbena_dela_56
 • gradbena_dela_57

noga stroji1